05.07. – 08.07.2015г., хотел „Фея”, к-к Чифлик, общ. Троян

СЕМИНАР

Повишаване на емоционалната интелигентност на сътрудниците чрез коучинг”,

05.07.- 08.07.2015г., хотел „Фея”, к-к Чифлик, обл. Троян

 

ПРОГРАМА

I ДЕН                    05.07.2015 г./неделя/
10.00 – 11.00 ч. 

 

Регистрация на участниците 

Откриване на семинара

Приветствия към участниците от:

 • г-жа Весела Бахчеванова, главен координатор на проекта на КРИБ
 • Председател на УС на КРИБ-Пазарджик
  • Представяне на лектори и участници

 

11.00 – 11.15 ч. Кафе-пауза 

11.15 – 12.30 ч. Коучингът в стратегическото управление на персонала 

 • Понятие
 • Разлики между коучинг, менторство и обучение
 • Коучингът в примери

 

12.30 – 13.30 ч. Обяд 

 

13.30– 14.45 ч. Управленски коучинг 

 • Ефективност и ефикасност
 • Типични коучинг-ситуации
 • Практики

 

14.45 – 15.00 ч. Кафе-пауза 

 

15.00 – 16.45 ч. Коучинг-моделът в уеб-базираната система за електронно обучение 

 • Коучингът в работна среда
 • Казус

 

16.45 – 18.00 ч. Коучинг за промяна и развитие 

 • Моделите на промяната, “учещата организация” и съвместното прилагане на тренинга и коучинга като предпоставки за развитие
 • Корпоративна практика

 

II ДЕН                  06.07.2015 г./понеделник/
09.00 – 10.30 ч. Комуникация и интеркултурна компетентност 

 • Култура и културни различия, отражения в корпоративната практика
 • Персонален коучинг по “Осем фундаментални интеркултурни компетенции”

 

10.30 – 10.45 ч. Кафе-пауза
10.45 – 12.30 ч. Организация на управлението 

 • Мотивационен профил, връзка с управленското поведение в бизнеса
 • Инструменти в коучинга за ефективна организация
12.30 – 13.30 ч. Обяд
13.30 – 15.00 ч. Стратегическо мислене и управление 

 • Принципи на стратегическото мислене
 • Разработване на визия и мисия на организацията – (Невро-) логичните нива на Bateson/Dilts
 • Четирите нива на лидерство – основните посоки на работа за

отключване на потенциал чрез персонален коучинг

 

15.00 – 15.15 ч. Кафе-пауза 

 

15.15 – 17.30 ч. Изкуството на коучинга 

 • Дневен ред на коучинг сесията
 • Практики при груповия коучинг (фасилитиране и модериране)
 • Корпоративна практика

 

III ДЕН                 07.07.2015 г. /вторник/
09.00 – 10.30 ч. Емоционалната интелигентност от гледна точка на психологията 

 • Емоции, мислене, интелект – същност и теории

-  Взаимовръзка между емоции и мислене

-  Групови упражнения

10.30 – 10.45 ч. Кафе-пауза
10.45 – 12.30 ч.
 • Защитни механизми в психичните преживявания и поведение

-  Видове

-  Групови упражнения

12.30 – 13.30 ч. Обяд
13.30 – 15.00 ч.
 • Комуникативни умения.

-  Базови умения за комуникация

-  Модели на комуникация

 

15.00 – 15.15 ч. Кафе-пауза
15.15 – 16.45 ч.
 • Лидерство.

- Ефективност

- Основи на лидерството

- Стилове на лидерството

16.45 – 17.30 ч.
 • Групови упражнения

 

IV ДЕН                 08.07.2015 г. /сряда/
09.00 – 10.30 ч.
 • Стрес

-  Симптоматика, поведения и стратегии за справяне със стреса

-  Групови упражнения

10.30 – 10.45 ч. Кафе-пауза
10.45 – 12.30 ч.
 • Поведения и копинг стратегии

-    Асертивно поведение

- Агресивно поведение

12.30 – 13.30 ч. Обяд
13.30 – 15.00 ч.
 • Екип. Разрешаване на конфликти в екип

-  Определение, групов процес и действия

-  Кохезия в екипа

-  Организация в ума

-  Структура на конфликта

-  Стратегии и стилове за решаване на конфликти

15.00 – 15.15 ч. Кафе-пауза
15.15 – 16.45 ч.
 • Лоялност
 • Групови упражнения
 • Коучинг дискусии чрез емоционалната интелигентност
16.45 – 17.30 ч. Обратна връзка 

Приключване с оценка на семинара и връчване на сертификати

 

Оставете коментар

Еmail адресът Ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*