Изпълнители

Договор №1-В от 19.04.2010г. – предмет: „Отпечатване и размножаване на анализи, наръчници, материали за обучения,кръгли маси, форуми и други в изпълнение на проектните дейности”

Изпълнител: „ДВ Студио”ООД

 

Договор 2-В от 30.04.2010 г.– предмет: Осигуряване на публичност и визуализация на проекта”

Изпълнител: „Юрапел Комюникейшънс” ЕООД

 

Договор 3-В от 30.04.2010 г. – предмет: „Осигуряване на зали, оборудвани с технически средства за провеждане на семинари и събития на национално и регионално ниво”

Изпълнител: Сдружение „Бъдеще в Европа”

 

Договор 4-В от 30.04.2010 г. – предмет „Доставка на материали и консумативи”

Изпълнител: „ЕЙТ” ООД

 

Договор 5-В от 14.05.2010 г.– предмет: „Анализ на компетенциите на структурните звена, ангажирани с политики за развитие на човешките ресурси”

Изпълнител: ЕТ „Марад – Тодор Кръстевич”

 

Договор № 6-В от 18.05.2010 г. предмет : „Изработване на механизъм за оценка на нуждите от квалификация и допълнителни умения на заетите в перспективни икономически области”

Изпълнител: СД „ОРАК – Златев и С-ие”

 

Договор № 7-В от 16.05.2012 г. – предмет – „Разработване и подпомагане на внедряването на ефикасни механизми, инструменти и системи за управление и контролинг на персонала в контекста на глобалната отчетна инициатива (Global Reporting Initiative)”,  Изпълнител: „ББЦКМ – ОРА” ЕООД

 

 

Договор № 8-В от 28.05.2014 г. – предмет – „Проучване и анализ на потребностите на членовете на КРИБ от млади специалисти, на дейността на образователните институции в България, ангажирани с тяхното обучение, и идентифициране на конкретни проблеми” Изпълнител: Сдружение «Балкански институт по труда и социалната политика БИТСП»

 

Договор № 9-В от 01.07.2014 г. – предмет – „Разработване на гравитационен модел за регионален маркетинг в шестте района за планиране в страната и методология за прилагането му”

Изпълнител: Сдружение „Балкански институт по труда и социалната политика БИТСП” ,

 

Договор № 10-В от 23.07.2015 г. – предмет “Популяризиране на работодателската инициативата на КРИБ Академия Икономика за мотивиране на младите хора за успешен старт и кариерно развитие в българските компании”

Изпълнител: „БРАНД ПР ЕООД

Договор № 11-В от 11.08.2015 г. – предмет “Разработване на комуникационна стратегия за повишаване на популярността и  разпознаваемостта на добрите бизнес-модели и практики на членовете на КРИБ”

Изпълнител: „ГРАФИТИ ББДО АД

 

 

Договор № 12-В от 23.09.2015 г. – предмет “Провеждане на национална информационна кампания за повишаване на популярността и  разпознаваемостта на добрите бизнес-модели и практики на членовете на КРИБ”

Изпълнител: „Медия Дайрекшън ЕООД

 

Договор № 13-В от 29.09.2015 г. – предмет “Създаване на информационна система (ИС) за обмен на информации между бизнеса и средните професионални и висшите учебни заведения с цел улесняване търсенето и наемането на работа и изграждане на система от апаратни средства за визуализация и интеракция”

Изпълнител: РИСК Електроник ООД